Bảng giá vật tư lắp đặt

A.    CHI PHÍ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA

STT VẬT TƯ ĐVT SL ĐƠN GIÁ VNĐ
1 Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới)      ­­
1.1 Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU Mét                150.000
1.2 Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU Mét                170.000
1.3 Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU Mét               200.000
1.4 Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU Mét                220.000
2 Giá đỡ cục nóng      
2.1 Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU Bộ                  100.000
2.2 Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU-30.000BTU Cái                150.000
3 Chi phí nhân công lắp máy       
3.1 Công suất 9.000BTU-12.000BTU Bộ                250.000
3.2 Công suất 18.000BTU-24000BTU Bộ                300.000
3.3 Công suất 9.000BTU-12.000BTU (máy inverter – tiết kiệm điện) Bộ                300.000
3.4 Công suất 18.000BTU-24.000BTU (máy inverter – tiết kiệm điện) Bộ                350.000
4 Dây điện      
4.1 Dây điện 2×1.5mm Trần Phú Mét                  10.000
4.2 Dây điện 2×2.5mm Trần Phú Mét                  15.000
5 Ống nước      
5.1 Ống thoát nước mềm Mét                  10.000
5.2 Ống thoát nước cứng PVC Ø21 Mét                  20.000
5.3 Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn Mét                  40.000
6 Chi phí khác      
6.1 Attomat 1 pha Cái                  90.000
6.2 Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường Mét                  50.000
6.3 Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) Bộ                  50.000
7 Chi phí phát sinh khác (nếu có)      
7.1 Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống đã đi sẵn Bộ                100.000
7.2 Chi phí thang dây Bộ                300.000
7.3 Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) Mét                  40.000
7.4 Chi phí nhân công tháo máy Bộ                200.000
7.5 Chi phí nhân công tháo máy + bảo dưỡng Bộ                250.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.